Réglement

Règlement à partir du 29/03/2019                                            

Horaire: de 5 h à 12 h et de 12 h à 19 h                            

Règlement.                                                                                      

Le pêcheur sera seul à pêcher. 2 cannes sont  autorisées.

Il est strictement défendu de pêcher                         

à l’épuisette. Les petites palettes sont                                           

autorisées. Les triplettes sont interdites.                            

Il est défendu d’amorcer.                                                              

Veuillez mettre vos déchets dans les poubelles                                 

se trouvant au bord des étangs.

Il est interdit de nettoyer les poissons aux étangs           

Il est interdit de pêcher avant 5 heures.                                           

Le pêcheur ne peut pas changer de place et                

ne pourras pas céder ses cannes à autrui.                  

Toute infraction au  règlement sera                                 

sanctionnée d’une amende de 15 euros.                            

La direction est seul juge en cas de contestation.            

La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident               

Les bourriches sont interdites                            

 

Reglement  van het vissen Vanaf 29 maart 2019                                          Opening uren: vanaf 5u tot 12u en 12u tot 19u           

Reglement:                                                                                   

De visser vist alleen met twee lijnen.

Het is streng verboden met schepnet te vissen.        

Klein paletten zijn toegelaten.                                                         

Drie haken zijn niet toegelaten. Men mag niet                             

voederen. Gelieve het vuil in de vuilbakken te                  

gooien. De forel mag niet aan de vijver gekuist                             

worden. Men mag niet voor 5 uur vissen.                          

De visser mag niet van plaats veranderen en         

mag zijn lijnen aan anderen mensen niet geven                       

De visser die het reglement niet volgt zal een             

boete van 15 euro’s moeten betalen                           

In geval van discussie zal de uitbater beslissen.         

De uitbater is niet verantwoordelijk in geval              

van diefstal of ongeval                                                 

Wij wensen een goed visseizoen aan iedereen.

Leefneten zijn verboden

L'utilisation de barbecue est strictement interdite autour des étangs. Sauf 3e étang lorsqu'il est loué.

Het gebruik van barbecue is strikt verboden rond de vijvers. Behalve derde vijver wanneer hij wordt gehuurd.